popartGallerian2

Pop Up Art i Gallerian, Stockholm