Anxietas

Anxietas är ett dansverk som utforskar psykisk ohälsa och panikångest på ett känslomässigt och engagerande sätt. Samtidigt lyfts viktiga budskap om hopp och att det finns hjälp att få. Verket är särkilt utformat för att öka medvetenheten kring dessa ämnen på ett tillgängligt sätt. Syftet med Anxietas är att öka medvetenheten och förståelsen, att bryta ned tabun och minska stigmat kring psykisk ohälsa genom konstnärlig gestaltning samt att erbjuda en kreativ och interaktiv upplevelse som uppmuntrar till dialog och stöd. Vi strävar efter att skapa en meningsfull och inspirerande upplevelse som inte bara underhåller utan också utbildar och stärker.